X PROJECT

“SKUJĀS ESOŠO AKTĪVO VIELU FRAKCIJU, t.i., PROVITAMĪNU PASTAS, SILBIOLA UN POLIPRENOLU MIKROEMULSIJU IESTRĀDE KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU FORMULĀCIJĀS” (VMTKC, 2017-2018)

Projektā “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” AS “BIOLAT” 2017. gada 1.oktobrī ir uzsāka pētniecības projekta “Skujās esošo aktīvo vielu frakciju, t.i., provitamīnu pastas, Silbiola un poliprenolu mikroemulsiju iestrāde kosmētikas līdzekļu formulācijās” (P28) īstenošanu. 

Pētījums ir sekmīgi noslēgts.

Sasniegts izvirzītais mērķis – izstrādāt trīs efektīvus kosmētikas produktus, kuru sastāvā ir AS BIOLAT unikālās izejvielas.

Galvenie secinājumi: veiksmīgi laboratorijā izgatavotās trīs mikroemulsiju iegūšanas tehnoloģijas. Tas varētu atvieglot un veidināt AS BIOLAT izejvielu pārdošanu, jo mikroemulsijām tiek paredzētas labākas ādas penetrācijas īpašības, kā arī atvieglo izejvielu iestrādi dažādos šķidras formas produktos. Veiksmīgi izstrādāti kosmētikas produktu ar pierādīto efektivitāti un drošumu.

Jauniegūto zināšanu apraksts: iegūtas jaunas zināšanas par tehnoloģisko procesu mikroemulsiju iegūšanai, kosmētisko produktu iegūšanai, kosmētisko produktu izejvielu saderību un atbilstību kvalitātes prasībām. Ka arī izstrādāto kosmētikas produktu drošumu un efektivitāti.

Ietekme uz īstenotāju: pateicoties veiksmīgi realizētajam projektam AS BIOLAT var papildināt savu produktu portfeli ar jauniem un efektīviem kosmētikas produktiem, kuru sastāvā ir AS BIOLAT unikālās izejvielas.

Ietekme nozarē: nozarē pieaugkvalitatīvāku un efektīvāku produktu klāsts, kas veicina konkurētspēju eksporta tirgos.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2017.gada 1.oktobra līdz  2018.gada 31.septembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/005 “Viedo materiālu un tehnoloģiju Kompetences centrs”.