XVII PROJEKTS

 “Skuju zaļās biomasas pilna cikla pārstrāde augstvērtīgu izejvielu ķīmijas un farmācijas industrijai ieguvei.»

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 16. pasākuma «Sadarbība» 16.1. apakšpasākuma «Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai» vienošanās Nr. 23-00-A01612-000007

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2023. – 30.06.2025.

Vadītājs: Uldis Grīnfelds

Pētījuma partneri ir LVMI «Silava» (vadošais partneris), Latvijas Universitāte, AS «Biolat», SIA «Gourmet Industries» un SIA «Skogssallskapet».
Pētījuma attiecināmās izmaksas ir 450 138,75 EUR, t sk. publiskais finansējums 405 124,86 EUR.

Pētījuma mērķis ir izveidot sadarbību starp meža īpašniekiem, meža apsaimniekotajiem, biorafinēšanas uzņēmumiem, zinātniekiem un inovatīvu gala produktu ražotājiem, kuri izmanto dabīgas vielas pārtikas, ķīmijas un farmācijas industrijās, un izstrādāt egļu skuju zaleņa pielietojamības novērtējumu, kas balstīt uz tā vispusīgu ķīmisko analīzi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

https://www.silava.lv/petnieciba/aktivie-petijumi/skuju-zalas-biomasas-pilna-cikla-parstrade-augstvertigu-izejvielu-kimijas-un-farmacijas-industrijai-ieguvei