Pētniecība

AS “Biolat” sadarbībā ar citiem uzņēmumiem un zinātniskām institūcijām aktīvi darbojas pētniecības jomā. Savas inovatīvās idejas attīsta vietējos un starptautiskos pētniecības projektos, pēc tam iepazīstinot sabiedrību un attiecīgās jomas speciālistus populārzinātniskos rakstos un zinātniskās publikācijās.

“Biolat” aizsākumi un attīstība cieši saistīta arī ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”. Sadarbībā ar tajā strādājošajiem zinātniekiem, izstrādāti vairāki produkti, kas savu popularitāti saglabājuši līdz mūsdienām.