I PROJEKTS

“LATVIJAS ĶĪMIJAS UN AR TO SAISTĪTAJĀS NOZARĒS NODARBINĀTO APMĀCĪBAS KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAI, KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI DARBA TIRGŪ UN UZŅĒMĒJU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANAI” (BIEDRĪBA LAĶĪFA, 2013)

Projekts īstenots starp valsts aģentūras „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un biedrības „Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” noslēgtā Līguma Nr. L‑APA-10-0025 par projektu “Latvijas ķīmijas un ar to saistītajās nozarēs nodarbināto apmācības kvalifikācijas celšanai, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū un uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai” ietvaros (projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/009).