XV PROJEKTS 

 “Mūsdienīga briežu, pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu – izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai” (LAD, 2019)

Aizvadītā gada novembrī uzsākts inovatīvs zinātnes sadarbības projekts “Mūsdienīga briežu, pilna cikla bioekonomiska bezatlikumu pārstrāde ar gala produktu – izejvielu ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un farmācijas industrijai iegūšanai”, kura mērķis ir nodrošināt staltbriežu liemeņu bezatlikumu pārstrādi, pagarinot svaigas briežu gaļas derīguma termiņu un izstrādājot tehnoloģiju kaušanas blakusproduktu ieguvei un pārstrādei.  Projektā plānots izstrādāt inovatīvu kaušanas tehnoloģiju, lai varētu iegūt augstvērtīgas izejvielas no briežu kaušanas (pirmapstrādes) blakus produktiem, kas potenciāli ir pārstrādājami produktos ar augstu pievienoto vērtību.

Šobrīd briežu kaušanas procesā tiek izmantota tikai gaļa, bet vērtīgi kaušanas blakus produkti (piemēram, cīpslas, astes, asinis un mīkstie ragi), no kuriem ir iespējams izveidot mūsdienīgas pasaulē pieprasītas izejvielas ar augstu pievienoto vērtību, netiek izmantoti. Izmantojot modernās tehnoloģijas un analīžu metodes, no dzīvnieku kaušanas blakus produktiem, kuri līdz šim netiek izmantoti, projekta partneri plāno iegūt tīras izdalītas vielas (kolagēna peptīdu un asinis pulvera veidā) ar augstu bioloģiski aktīvo vielu koncentrāciju. Tādējādi optimizējot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu izmantošanu, tiks samazināts neizmantoto kaušanas atkritumu apjoms un attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu utilizēšanu sasniegts pēc iespējas zemāks emisiju līmenis. Ekonomiskais ieguvums balstās uz visa dzīvnieka efektīvu izmantošanu.

Projekta gaitā partneri strādā pie vairākiem izvirzītajiem uzdevumiem, tai skatā, briežu kaušanas tehnoloģijas izstrāde ar mērķi nodrošināt kaušanas blakusproduktu ieguvi, tehnoloģijas izstrāde svaigas briežu gaļas derīguma termiņa pagarināšanai, briežu asins ieguvei, kā arī tehnoloģiju izstrāde asins pulvera ieguvei un cīpslu kolagēna peptīdu ieguvei– funkcionālas pārtikas, kosmētikas un farmācijas rūpniecībai.

Šobrīd projekta pirmajā semestrī tiek izmēģināti dažādi dzīvnieku kaušanas veidi atšķirīgos apstākļos, lai standartizētu kaušanas procesa soļus iespējami labākās kvalitātes izejvielu un produktu iegūšanai. Nodoti paraugi testēšanai, kas iegūti no dažādiem kaušanas veidiem, svaigas gaļas derīguma termiņa noteikšanai. Laboratorijā tiek veiktas paraugu ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes. Gaļas derīguma termiņa noteikšanai paraugi tiek analizēti uzglabāšanas laikā no 1 līdz 50 dienām. Tāpat tiek izstrādāta tehnoloģija kvalitatīvai asins un cīpslu ieguvei kaušanas procesā. Jau izmēģināti vairāki varianti kolagēna iegūšanai no cīpslām. Iegūtais kolagēns no divām ieguves tehnoloģijām nodots uz testēšanu. Nākamajā projekta posmā jau būs iespēja iegūt liofilizētas asinis un veikt šī produkta kvalitātes testēšanu.

Ar projekta realizāciju veicinot pašlaik neizmantotu kaušanas blakusproduktu pārstrādi vietējam un eksporta tirgum un ar pagarinātu svaigas gaļas derīguma termiņu, galalietotājs iegūs iespēju iekļauties Latvijas un eksporta tirgū, veicinot ekonomisko aktivitāti lauku reģionos un lopkopības nozares attīstību. Vietējiem uzņēmējiem, tai skaitā, briežu, aitu, liellopu audzētājiem, medniekiem un kautuvēm, pavērsies plašas iespējas papildus ražot augstas pievienotās vērtības produktus no līdz šim neizmantotām izejvielām.

Projektu īsteno:

  • Latvijas vaislas briežu audzēšanas saimniecība SIA “Māras brieži” ar partneriem
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) – liga.proskina@llu.lv
  • AS “BIOLAT” – biolat@silava.lv
  • Biedrība “Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija” (BLSDAA) – deerparks@inbox.lv
  • SIA “Dunduru pļavas” – ralfs.jenerts@inbox.lv
  • SIA “Zemitāni” – administracija@saulesaptieka.lv
  • ZS “Saulstari-1” – parks@safariparks.lv

Projekts (19-00-A01612-000002) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovācijas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Projekta īstenošanas laika periods ir 2019. gada novembris līdz 2022.gada novembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 460 000 eiro, t.sk. partneru līdzfinansējums.

Papildu informāciju par projektu var iegūt, sazinoties ar projekta koordinatoru SIA “Māras brieži” pārstāvi Dr. Daini Paeglīti, e-pasts: deerparks@inbox.lv, tel. 26539222

Informāciju sagatavoja:

Māra Paeglīte

projekta partnera BLSDAA pārstāve