XVI PROJEKTS 

 “Uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu integrācija funkcionālos pārtikas produktos ar mērķi risināt ādas un saistaudu reģenerācijas un zarnu mikrobioma uzturēšanas izaicinājumus.”

PROJEKTS NR. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2023. – 30.09.2024.

Pētījuma nosaukums: Uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu integrācija funkcionālos pārtikas produktos ar mērķi risināt ādas un saistaudu reģenerācijas un zarnu mikrobioma uzturēšanas izaicinājumus.

Pētījums tiek īstenots FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.

Projekta kopējais budžets: 306 090.00 EUR un Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzfinansējums: 202 932.50 EUR, Biolat Pētniecības projekta izmaksas: 106 440.00 EUR un Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda līdzfinansējums: 71 345.00 EUR.

01.04.2023.-31.12.2023. periodā paveiktais:

·        Balstoties uz zinātniskās literatūras izpētes rezultātiem un atlasot atbilstošākās izejvielas, veikta produktu prototipu izstrāde.

·        Izejvielu un produktu prototipu fizikāli-ķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes – fizikāli-ķīmisko un mikrobioloģisko parametru maiņa produkta uzglabāšanas laikā, produkta stabilitātes un derīguma termiņa izvērtēšanai; Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izvērtēta produktu prototipu kvalitāte un atbilstība tālākai izmantošanai pētījumā.

·        Noteikti produktu ražošanas tehnoloģiskie parametri.

·        Atbilstoši rezultātiem un izpētītajai zinātniskajai literatūrai, uzsākts darbs pie gala produkta lietošanas norādījumu izstrādes, ieteicamās dienas devas nodrošināšanai, novēršot potenciālu antagonismu produkta sastāvā no koplietošanas produktiem.

Informācija papildināta: 10.04.2024.