XVI PROJEKTS 

 “Uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu integrācija funkcionālos pārtikas produktos ar mērķi risināt ādas un saistaudu reģenerācijas un zarnu mikrobioma uzturēšanas izaicinājumus.”

PROJEKTS NR. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004

Projekta īstenošanas periods: 01.04.2023. – 30.09.2024.

Pētījuma nosaukums: Uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu integrācija funkcionālos pārtikas produktos ar mērķi risināt ādas un saistaudu reģenerācijas un zarnu mikrobioma uzturēšanas izaicinājumus.

Pētījums tiek īstenots FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRA projekta ietvaros.