XVIII PROJEKTS

 “Inovācija mežsaimniecības biomasas atlikumu pārstrādē: virzībā uz aprites mežsaimniecību, veidojot pievienotās vērtības produktus – Ceforestry”

Baltijas Jūras reģionā veidojas būtiski apjomi ar neizmantotu mežistrādes biomasu (miza, skujas, čiekuri u.c.). Reģionā esošās valstis šo atkritumproduktu pārstrādā dažādos veidos, pārstrādes attīstība atrodas dažādās attīstības fāzēs. Vairumā gadījumu šos mežistrādes atkritumproduktus izmanto, lai iegūtu produktus ar zemāku pievienoto vērtību – tiek iegūta bioenerģija. Mežistrādes rezultātā iegūtā biomasa ir potenciāla izejviela, lai atgūtu komponentus un sastāvdaļas ar augstu pievienoto vērtību, kurām var tikt rasti daudz un dažādi pielietojumi. Projekta CeForestry galvenais mērķis ir izveidot jaunus un inovatīvus risinājumus, kas balstīti aprites ekonomikā, mežistrādes atkritumproduktu biorafinēšanā.  Šis mērķis tiks sasniegts veicot pieredzes apmaiņu ar citām Baltijas Jūras reģiona valstīm un ieinteresētajām grupām (uzņēmēji, pētniecības iestādes, mežsaimnieki). Izveidotie risinājumi tiks demonstrēti pilot mēroga, tiks izveidots bioekonomikā balstīts, aprites ekonomikas biznesa modelis, lai palīdzētu uzņēmējiem orientēties un uzsākt jaunu, inovatīvu produktu attīstību, kas veidoti no mežistrādes biomasas pārpalikumiem.

Projekta oficiālā mājaslapa – https://interreg-baltic.eu/project/ceforestry-interreg-baltic-sea-region/

Projekta termiņš: 03/2023- 02/2026

Galvenais partneris: Swedish University of Agricultural Sciences (Zviedrija)

Projekta galvenais koordinators – Mehrdad Arshadi (mehrdad.arshadi@slu.se)

Projekta koordinators Latvijas Universitātē – Linards Klavins (linards.klavins@lu.lv)

Projekta partneri:

Kaunas University of Technology (Lietuva)

Centria University of Applied Sciences (Somija)

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (Polija)

Natural Resources Institute Finland (Somija)

JSC Biolat (Latvija)

Bimala Ltd. (Lietuva)

Umea University (Zviedrija)

University of Latvia (Latvija)

Finnish Forest Centre (Somija)

Aalto University (Somija)

GreenBack Ltd. (Polija)

Kopējais budžets – 2,36 milj. EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonds – 1,89 milj. EUR

CEforestry projekts (projekta identifikācijas Nr. #C023) tiek atbalstīts no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam līdzekļiem.