III PROJEKTS

III PĒTNIECĪBAS PROJEKTS “KAKLA GĻOTĀDAS IEKAISUMA ĀRSTĒŠANAS MEDICĪNAS IERĪCES IZSTRĀDE UN REĢISTRĀCIJA “(LAĶĪFA, 2013-2014)

Pētījums realizēts starp LAĶĪFA un VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma Nr. L-KAP-12-0005 par projekta ”Farmācijas un saistīto nozaru klastera dalībnieku sadarbības veicināšana nozares produktivitātes paaugstināšanai un eksportspējas attīstīšanai, izmantojot kombinēto stratēģiskās plānošanas, kooperatīvās loģistikas un mārketinga un specializētās pētnieciski – tehnoloģiskās infrasturktūras metodi” īstenošanu ietvaros, projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/009.

Pētījuma mērķis – radīt oriģinālu medicīnas ierīci (lozengi), izmantojot inovatīvas izejvielas (tai skaitā ražotās Latvijā) un modernākos tehnoloģiskos risinājumus – pievienojot mukoadhezīvus polimērus un mitruma uzturētājus lozenges bāzei.

Pētījuma gaitā tika izstrādāta pilotsērija pretsaaukstēšanās lozengei, kas satur no priežu un egļu skujām iegūto izejvielu silbiolu. Izmantojot Latvijā ražotās izejvielas, tiktu veicināta vietējā ražošana, savukārt, eksporta tirgos ES nodrošinātu ilgtermiņa konkurētspēju, jo produkta izejvielu unikālā ražošanas tehnoloģija, Latvijas dabas resursu izmantošana un plānotā jaunā produkta patentēšana sarežģīs līdzīgu produktu vai kopiju rašanos.