IV PĒTNIECĪBAS PROJEKTS

“EGLES SKUJU IZOPRĒNSPIRTU IEDARBĪBAS UZ MEVALONSKĀBES VIELMAIŅU UN DOLIHOLU VEIDOŠANU, KĀ ARĪ EGLES SKUJU IZOPRĒNSPIRTU BIOLOĢISKĀS AKTIVITĀTES IZPĒTE “(VBBKC, 2013-2014)

Pētījums realizēts starp SIA ”Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” un VA “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 11.04.2011. noslēgtā līguma Nr. L-KC-11-0005 par projekta ”Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu ietvaros.

Pētījuma gaitā tika izpētīti augu poliprenolu, kas ir endogeno doliholu un doliholfosfāta biosintēzes avots organismā, satura sezonālās izmaiņas Latvijas parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) zalenī un izstrādāta poliprenolu iegūšanas tehnoloģijas optimizācija. Egles skuju izoprēnspirtu bioloģiskās aktivitātes izpēte netika veikta, jo pētījums tika noslēgts ar pirmo aktivitāti un otrā daļa netika uzsākta.