VII PĒTNIECĪBASPROJEKTS

“PĒTĪJUMS PAR BALTIJAS IZCELSMES AUGU UN OGU BIOAKTĪVO VIELU IETEKMI UZ ORGANISMA OKSIDATĪVO STATUSU” (PCCCL, 2015)

Pētījums veikts atbilstoši starp SIA „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” 2011.gada 05.aprīlī noslēgtā līguma Nr. L-KC-11-0001 par projekta „Pharma and Chemistry Competence Centre of Latvia” īstenošanu ietvaros.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt Baltijas izcelsmes augu bioaktīvo vielu iedarbību uz metālsaturošo ķīmijterapijas preparātu izraisīto blakņu mazināšanu vai novēršanu, nosakot dažādu dabas ekstraktu bioloģisko efektivitāti in vitro un in vivo modeļos. 

Pētījumu veikšanai tika izmantoti 4 augu ekstrakti: skujkoku poliprenoli, karotenoīdu pasta, smiltsērkšķa dzinumu ekstrakts, nātrija hlorofilīna ekstrakts.

Tika veikti atsevišķi pētījumi par :

  • augu ekstraktu antioksidatīvās darbības mehānismu ietekmi uz brīvo radikāļu saistīšanas spējām “in vitro”
  • augu ekstraktu ietekmi uz organisma antioksidatīvās kapacitātes (AOC) uzlabošanu atkarībā no ekstraktu ievadīšanas veida (“per os” vai “intraperitoneāli”) un to spēju samazināt oksidatīvā stresa (OS) līmeni organismā.

Iegūtās jaunās zināšanas tiks izmantotas, lai izstrādātu potenciālās jauna dabas vielu preparāta formulācijas, kas ilgtermiņā varētu būt par pamatu, lai radītu un ieviestu inovatīvus hepatoprotektorus (uztura bagātinātājus), kas būtu pielietojami ķīmijterapijas pacientiem.