VIII PĒTNIECĪBAS PROJEKTS

“DALĪBA STARPTAUTISKĀ IZSTĀDĒ CPHI WORLDWIDE” (LIAA, 2019)

Pētījums ir sekmīgi noslēgts.

 • Sasniegtie rezultāti:
  • Izgatavots jauns tehnoloģijas protokols poliprenolu multilamerālu liposomu iestrādei mīksto želatīna kapsulu apvalkā
  • Izgatavota poliprenolu liposomu mīkstā želatīna kapsulu pilotsērija – 7000 kapsulas
  • Izpētītas poliprenolu liposomu fizikāli-ķīmiskās īpašības (izmēri, morfoloģija, šķīdība, iestrādes efektivitāte).
 • Galvenie secinājumi:
  • 80% skuju poliprenolu MLV liposomas ir sekmīgi iestrādātas mīkstā želatīna kapsulās ar sekojošu formulāciju (neizmantojot plastifikatoru): “PHOSAL 40 IP” – 470 mg (tā sastāvā fosfatidilholīns – 188 mg), želatīns, glicerīns (mitrumuzturētājs), Sibīrijas baltegles (Abies sibirica) skuju ekstrakts – 30 mg (kas satur poliprenolus – 22,5 mg), dzelzs oksīds (krāsviela).
 • Ietekme uz īstenotāju:
  • projekta rezultāta ir izstrādāta pilnīgi jauna poliprenolu liposomu kapsulu iegūšanas tehnoloģija, kas kalpos kā pamats jaunu nanotehnoloģisku uztura bagātinātāju izstrādei un ražošanai, kā arī dabas vielu popularitātes un iedarbības efektivitātes uzlabošanai.
 • Projekta rezultāti ir prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē un nopublicēti žurnālā Intrinsic Activity:

Vanaga, I., Klētnieks, U., Plakane, L., Plakane, L., Muceniece, R., Jansone, B. Development of polyprenol proliposomes. 75th Scientific Conference of the University of Latvia, Riga, February 24, 2017.

Vanaga, I., Gubernator, J., Kletnieks, U., Plakane, L., Plakane, L., Muceniece, R., Jansone, B. (ICP2017). Physico-chemical characterization of polyprenol-loaded liposomes. Intrinsic Activity, 2017; 5 (Suppl. 2): A2.32. doi:10.25006/IA.5.S2-A2.32

 • Projektā izstrādātā produkta tehnoloģija ir patentēta: Vanaga, I., Rateniece, A., Kletnieks, U. Uztura bagātinātājs muskuļu spēka un slodzes tolerances uzlabošanai. Latvijas Patents Nr. LV 15 338 B. 17.04.2018.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas”, apakšjomā – “Viedie materiāli”

Finansējuma saņēmējs: SIA “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde: CFLA

Pētījums veikts sadarbībā ar SIA Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs un CFLA par projekta Nr. 1.2.1.1/16/A/005 īstenošanu ietvaros. (2016-2017)